Vastlopen en thuiszitten?

Thuiszitters? Dat kan toch niet? 

Jaarlijks zitten er ruim 15.000 kinderen thuis (Van leerplicht naar Leerrecht, 2013) , omdat we geen passend onderwijstraject voor hen is. Al tijdens mijn werk als pedagogisch hulpverlener was er vaak geen passende school te vinden die ‘onze’ jongeren wilden onderwijzen. Het kon toch niet zo zijn, dat kinderen van 8 niet meer naar school konden omdat de begeleiding op school er niet op was afgestemd. Ik vond dat heel erg om te zien en wilde er iets aan doen.

Door tijdens mijn werk Orthopedagogiek te gaan studeren en de master Onderwijskunde (2015) af te ronden, kan ik onderwijsprofessionals en ouders helpen bij het ontwikkelen van geschikte onderwijstrajecten. In de begeleiding richt ik me op het systeem om het kind heen. Samen met ouders, leerkrachten en leerlingen zoek ik naar mogelijkheden die passend zijn. Ik laat me daarbij leiden door de talenten en intrinsieke motivatie van de leerling.

Vastlopen in het reguliere onderwijs. 

Veel van de leerlingen die thuiszitten zijn op een zeker moment vast gelopen in het reguliere onderwijs. Dit zijn vaak leerlingen met een eigengereide blik op de wereld en passen daardoor niet in het huidige onderwijssysteem. Het is mijn inziens niet het kind wat zich zou moeten aanpassen aan het systeem, maar het systeem wat zich aan moet passen aan het kind. Door te durven kijken naar de kwaliteiten van het kind en de leerwensen die daarbij horen, kunnen leerkrachten en ouders samen een plan maken om het kind in de school te houden. Vertrouwen in de ontwikkeling van het kind is het belangrijkste wat ik betrokkenen mee wil geven.

Zit uw kind thuis of dreigt het vast te lopen? Neem dan gerust contact met me op!

Samen kijken we hoe we verder kunnen gaan.